آموزش دوره های دریانوردی

شرکت خلیج پارس یاسان در سال 1386 به منظور  خدمات آموزشی  و دریایی  در بندرعباس آغاز به فعالیت نموده است.پس از کسب مجوز از اداره استانداردهای آموزش دریانوردی اقدام به برگزاری بیش از 700 دوره آموزشی برابر کنوانسیون STCW به شرح ذیل نموده است:

  • دوره ملوان عمومی در شناورهای با ظرفیت ناخالص 500 و بیشتر از سفرهای نامحدود( GT>500 )

  • دوره ایمنی چهارگانه در کشتی

  • دوره افسردوم فلزی در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل( GT<500 )

  • دوره ایمنی چهارگانه درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل( GT<500 )

  • دوره پیشرفته اطفای حریق

  • دوره کمک های اولیه پزشکی

  • دوره شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایق های نجات تندرو

  • دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده (ISPS)

  • دوره قایقران با قایق های موتوری

برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت مناسب جهت دانشجویان دانشگاه آزاد خارک، شرکت های دریایی فراساحل، شرکت مکین، سازمان آتش نشانی و جامعه دریانوردی بخصوص استانهای جنوبی از اهم فعالیت آموزشی این شرکت بوده است. در سال 1394 به علت کیفیت مطلوب و استاندارد آموزشی در روز جهانی دریانوردی موفق به دریافت لوح تقدیر از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گردیده است.