خدمات ایمنی و دریایی

در سال 1396 در راستای فعالیت در بخش ایمنی و خدمات دریایی شرکت اقدام به تاسیس کارگاه لایف رافت و کارگاه آتش در سطح استاندارد نموده و پس از بازدید از طرف  سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی آسیا و ایرانیان  موفق به دریافت مجوز فعالیت در زمینه های ذیل نموده است:

  • انجام بازرسی،سرویس، تعمیرات و صدور گواهینامه بین المللی جهت قایق های نجات ( LIFE BOAT & Rescue Boat )

  • انجام بازرسی،سرویس، تعمیرات و صدور گواهینامه بین المللی جهت قایق های نجات بادی ( Life Raft )

  • انجام بازرسی، تعمیرات ، شارژ و صدور گواهینامه بین المللی کپسول های اطفای حریق

  • بازرسی، طراحی و سرویس سیستم های ثابت(FIX ) اطفای حریق در شناورها

  • بازدید و تست و صدور گواهینامه جهت جلیقه نجات، لباس غوطه وری و حلقه نجات (Life Jacket & Immersion Suite & Life Ring)

  • انجام تست بارگزاری جرثقیل های دریایی و خشکی و صدور گواهینامه مرتبط (Load test)

  • انجام تست کششی یدک کش ها (Bollard pull test)

  • فروش تجهیزات ایمن