مدیر مرکز: کاپیتان علی کشاورز

 

نام و نشان: کاپیتان علی کشاورز                    تاریخ تولد:1349/12/29         شماره شناسنامه:538

1-سوابق مدارک تحصیلی:

 • -لیسانس دریانوردی
 • -فوق لیسانس مدیریت آموزشی

2- سوابق دوره های طی شده:

 • -دوره فرماندهی شناورهای زیر 3000 تجاری
 • -دوره ممیزی داخلی و الزامات ایزو9001:2015
 • -دوره مدرسی سازمان بنادر و دریانوردی
 • دوره  سرویس و شارژ لایف رافتHAF
 • -دوره سرویس و شارژ لایف رافت NINGBO

3- سوابق  مشاغل:

 • 12 سال دریانوردی با شناورهای نیروی دریایی به عنوان افسر و فرمانده
 • 10 سال مدیر آموزش شرکت خلیج پارس یاسان
 • 8 سال نماینده سیستم کیفیت و تجربه 16 ممیزی داخلی
 • 5 سال مدرس سازمان و بنادردریانوردی در شرکت های آموزشی