سرپرست مشاوره ایمنی: کاپیتان علی خسروی

نام و نشان:  کاپیتان علی خسروی                    تاریخ تولد: 1346/09/15          شماره شناسنامه:892

1-سوابق مدارک تحصیلی:

 • لیسانس ناوبری از دانشگاه دریانوردی چابهار
 • فوق لیسانس حمل و نقل دریایی

2- سوابق دوره های طی شده:

 1. – دوره فرماندهی شناورهای نامحدود
 2. – دوره لجستیک بندری
 3. – دوره بازرسی های پرچم FLAG STATE AND PORT STATE
 4. – دوره ایمنی شناورهای مسافر بری
 5. – دوره تانکر های دریایی
 6. – دوره  ممیزی داخلی ISO9001: 2015
 7. دوره پیشرفته اطفای حریق
 8. – دوره رادار و شبیه ساز آرپا

3- سوابق مشاغل:

 • 14 سال سابقه خدمت در شرکت های  کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت والفجر
 • 14 سال سابقه بازرسی های فنی ایمنی کشتی های تجاری
 • 5 سال سابقه بازرسی از سکوهای نفتی ثابت و متحرک
 • ممتحن و مدرس دوره های آموزش دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
 • مدرس دانشگاه دریانوردی خارک
 • مدرس  دوره های افسری و دریانوردی کشتیرانی جمهوری اسلامی بوشهر و شرکت دریافر نوین بوشهر