سرپرست کارگاه لایف رافت: احمد علیزاده

 

نام و نشان: احمد علیزاده                   تاریخ تولد: 1345/07/02          شماره شناسنامه:1098

1-سوابق مدارک تحصیلی:

  • -فوق دیپلم  مکانیک 

2- سوابق دوره های طی شده:

  • -دوره  ممیزی داخلی ISO9001: 2015
  • -دوره سرویس لایف رافت از شرکت HAF   چین
  • -دوره سرویس لایف رافت از شرکت NINGBO   چین
  • دوره پیشرفته اطفای حریق
  • – دوره بازدید و سرویس لایف بوت

3- سوابق مشاغل:

  • 20 سال خدمت در شناورهای نیروی دریایی به عنوان  تکنسین مکانیک دریایی 
  • 10 سال سرپرست کارگاه لایف رافت در نیروی دریایی سرویس بیش از 800 فروند لایف رافت
  • 2 سال سرپرست کارگاه لایف رافت در شرکت خلیج پارس یاسان و سرویس بیش از 400 فروند لایف رافت
  • 2 سال به عنوان مربی آموزش اطفای حریق برابر کنوانسیون STCW95