فرم نظرسنجی از مشتریان خدمات ایمنی

مشتری گرامي : نظرات شما كه در قالب پيشنهاد و يا انتقاد از سطح كيفي و كمي خدمات ایمنی اعلام مي گردد که به طورحتم مورد توجه قرارگرفته و ما را در بالا بردن سطح كيفيت خدمات ارایه شده ياري خواهد نمود. لذا خواهشمنديم با تكميل نمودن اين فرم نتايج ارزيابي خود را از نحوه دریافت خدمات اعلام فرمائيد.
  • شرح معيارهاي ارزيابي

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .