سرپرست مشاوره بازرگانی: افشین صابری

نام و نشان: کاپیتان افشین صابری                   تاریخ تولد: 1350/11/08           شماره شناسنامه:1460

1-سوابق مدارک تحصیلی:

 • لیسانس دریانوردی
 • فوق لیسانس IT

2- سوابق دوره های طی شده:

 •  –دوره فرماندهی شناورهای زیر3000
 • – دوره لجستیک بندری
 • -دوره بازرسی های پرچم FLAG STATE AND PORT STATE
 • – دوره ایمنی شناورهای مسافر بری
 • – دوره تانکر های دریایی
 • -دوره  ممیزی داخلی ISO9001: 2015
 • دوره پیشرفته اطفای حریق
 • – دوره رادار و شبیه ساز آرپا

3- سوابق مشاغل:

 • سابقه خدمت در شناورهای نیروی دریایی به مدت 20 سال
 • سابقه بازرسی های فنی ایمنی کشتی های تجاری 5 سال
 • مدرس  دوره های آموزش دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
 • سابقه 5 سال مدیر آموزش موسسات آموزش دریانوردی تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی
 • سابقه 10 سال مشاور بازرگانی شرکت دریا ملوان جنوب