مشاوره فنی: کاپیتان احمد عزیزی

نام و نشان: کاپیتان احمد عزیزی                   تاریخ تولد: 1357/12/01           شماره شناسنامه:241

1-سوابق مدارک تحصیلی:

 • لیسانس دریانوردی

2- سوابق دوره های طی شده:

 •  –دوره فرماندهی شناورهای نامحدود
 • – دوره لجستیک بندری
 • -دوره افسر ایمنی کشتی
 • -دوره ایمنی شناورهای مسافر بری
 • -دوره تانکر های دریایی
 • -دوره  ممیزی داخلی ISO9001: 2015
 • دوره پیشرفته اطفای حریق
 • -دوره رادار و شبیه ساز آرپا

3- سوابق مشاغل:

 • سابقه دریانوردی در تانکر های شرکت NITC به مدت 10 سال
 • سابقه دریانوردی در کشتی های شرکت های تابعه کشتیرانی جمهوری اسلامی به مدت 6 سال
 • مدرس دوره های آموزش دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
 • سابقه 2 سال مدیر شعبه موسسه آموزش دریانوردی شرکت کیش رو آبی