آغاز فعالیت کارگاه لایف رافت شعبه چابهار شرکت خلیج پارس یاسان
آغاز فعالیت کارگاه لایف رافت شعبه چابهار شرکت خلیج پارس یاسان
ادامه مطلب
راه اندازی قایق نجات استاندارد جهت اجرای دوره آموزشی شناور بقا برای اولین بار در استان هرمزگان
همزمان با روز جهانی دریانورد صورت می گیرد؛ راه اندازی قایق نجات استاندارد جهت اجرای دوره آموزشی شناور بقا برای اولین بار در استان امکان برگزاری سه دوره در هر ماه برای ۶۰ نفر از دریانوردان هرمزگانی مدیرکل بنادر ...
ادامه مطلب
افتتاح سایت آموزش شناور بقا و قایق های نجات برای اولین بار در هرمزگان
افتتاح سایت آموزش شناور بقا و قایق های نجات برای اولین بار در هرمزگان
ادامه مطلب
کمک های اولیه پزشکی
کمک های اولیه پزشکی بندرعباس    3/97/02ج/2/76     29/01/1397
ادامه مطلب
اطفا حریق پیشرفته
اطفا حریق پیشرفته بندرعباس 5/97/04ج/2/76        29/01/1397
ادامه مطلب