درباره ما

شرکت خلیج پارس یاسان در سال 1386 به منظور ارایه خدمات دریایی و آموزشی برابر کنوانسیون STCW در بندرعباس آغاز به فعالیت نموده است.پس از کسب مجوز از اداره استانداردهای دریانوردی اقدام به برگزاری بیش از 700 دوره آموزشی برابر کنوانسیون STCW به شرح ذیل نموده است.

 1. دوره ملوان عمومی در شناورهای با ظرفیت ناخالص 500 و بیشتر از سفرهای نامحدود( GT>500 )
 2. دوره ایمنی چهارگانه درکشتی
 3. دوره افسردوم فلزی در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل( GT<500 )
 4. دوره ایمنی چهارگانه درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل( GT<500 )
 5. دوره پیشرفته اطفای حریق
 6. دوره کمک های اولیه پزشکی
 7. دوره شناور بقاء و قایق های نجات به غیر از قایق های نجات تندرو
 8. دوره آگاهی امنیتی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده( ISPS)
 9. دوره قایقران با قایق های موتوری

در سال 1396 در راستای فعالیت در بخش ایمنی و خدمات دریایی شرکت اقدام به تاسیس کارگاه لایف رافت و کارگاه آتش استاندارد نموده و پس از بازدید از طرف سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده بندی آسیا و ایرانیان، موفق به دریافت مجوز فعالیت در زمینه های ذیل نموده است:

 • انجام بازرسی،سرویس، تعمیرات و صدور گواهینامه بین المللی جهت قایق های نجات ( LIFE BOAT & Rescue Boat )
 • انجام بازرسی،سرویس، تعمیرات و صدور گواهینامه بین المللی جهت قایق های نجات بادی (Life Raft)
 • انجام بازرسی، تعمیرات ، شارژ و صدور گواهینامه بین المللی کپسول های اطفای حریق
 • بازرسی، طراحی و سرویس سیستم های ثابت(FIX ) اطفای حریق در شناورها
 • بازدید و تست و صدور گواهینامه جهت جلیقه نجات، لباس غوطه وری و حلقه نجات (Life Jacket & Immersion Suite & Life Ring)

خدمات ایمنی و دریایی

ادامه مطلب

آموزش دوره های دریانوردی

ادامه مطلب

فروش تجهیزات دریایی

ادامه مطلب