فرم نظرسنجی

فرم ارزيابی دوره آموزشی شركت كننده گرامي : نظرات شما كه در قالب پيشنهاد و يا انتقاد از سطح كيفي و كمي دوره اعلام مي گردد به طورحتم مورد توجه برگزاركنندگان دوره قرارگرفته و ما را در بالا بردن سطح كيفيت آموزش ها ياري خواهد نمود. لذا خواهشمنديم با تكميل نمودن اين فرم نتايج ارزيابي خود را از دوره برگزار شده اعلام فرمائيد.
  • شرح معيارهاي ارزيابي

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .